Hỗ trợ tư vấn
09888 31534
Hỗ trợ tư vấn
09147 01248
 
 
Danh mục
Sản phẩm mới
Tin tức - sự kiện
 
Bơm dầu Allweiler
  For use: Water/ Oil/ Heat carrier liquids/ chemicals/ Coolant lubricants/ Waste water/ Food and liquids from pharmacuetical For use: Water/ Oil/ Heat carrier liquids/ chemicals/ Coolant lubricants/ Waste water/ Food and liquids from pharmacuetical Q = up to 2300m3/h H= up to 250m. To = up to 350oC P = up to 25 bar.
Các sản phẩm khác
Pump
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Bơm dầu KSB
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Bơm nước lò hơi Grundfos - Model CR
Giá liên hệ
Chi tiết
BomDauSuntec
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Electromagnetic-Pump
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Heavy-fuel-oil-gear-pump1
Giá liên hệ
Chi tiết
Heavy-fuel-oil-gear-pump
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Gear-Pump-Diesel
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Máy bơm bù áp trục đứng Pentax
Giá liên hệ
Chi tiết
Bơm thả chìm nước thải MASTRA
Giá liên hệ
Chi tiết