Hỗ trợ tư vấn
09888 31534
Hỗ trợ tư vấn
09147 01248
 
 
Danh mục
Sản phẩm mới
Tin tức - sự kiện
 
Gear-Pump-Diesel
  For use: Water/ Oil/ Heat carrier liquids/ chemicals/ Coolant lubricants/ Waste water/ Food and liquids from pharmacuetical For use: Water/ Oil/ Heat carrier liquids/ chemicals/ Coolant lubricants/ Waste water/ Food and liquids from pharmacuetical Q = up to 2300m3/h H= up to 250m. To = up to 350oC P = up to 25 bar. Brand: Allweller, KSB, Suntec.
Các sản phẩm khác
Pump
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Bơm dầu KSB
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Bơm dầu Allweiler
Giá liên hệ
Chi tiết
Bơm nước lò hơi Grundfos - Model CR
Giá liên hệ
Chi tiết
 
BomDauSuntec
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Electromagnetic-Pump
Giá liên hệ
Chi tiết
Heavy-fuel-oil-gear-pump1
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Heavy-fuel-oil-gear-pump
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Máy bơm bù áp trục đứng Pentax
Giá liên hệ
Chi tiết
Bơm thả chìm nước thải MASTRA
Giá liên hệ
Chi tiết